Jurid posluje u okviru velike svetske korporacije HONEYWELL.

HONEYWELL je jedna od 100 kompanija koja izmišlja i proizvodi tehnologije za rešavanje teških izazova povezanih sa globalnim makrotrendovima kao što su bezbednost, sigurnost i energija. Sa oko 122.000 zaposlenih širom sveta, uključujući više od 19.000 inženjera i naučnika neumoljivo su fokusirani na kvalitet, isporuku, vrednosti, i tehnologije u svemu što čine.

Sa svojim brendovima Bendix ® i JURID ® Honeywell snabdeva međunarodno vodeće OEM od 1914 godine bez prekida.

Jurid proizvodi u Glindu, istočno od Hamburga, oko 28 miliona komada kočionih pločica za diskove i 14 mil. jed. drugih proizvoda. Jurid ostvaruje godišnji promet od oko 200 miliona godišnje. Dugi niz godina Jurid je ime za proizvode sa visokim stepenom kvaliteta, performansi, i inovacijama. Svako od 1.200 zaposlenih doprinosi održavanju i poboljšavanju kvaliteta, jer kompanija visoko motiviše svoje zaposlene.

JURID

Pakne

Setovi opruga za pakne

Diskovi

Kočiona tečnost