Bike Bul je prvi proizvod kad god je potrebna kvalitetna baterija . Posebno za bajkere , ta moć paket od Banera nudi sve što je potrebno za vas motocikl i  zadovoljstva . Program se sastoji od četiri varijante :