SKF i proizvođači automobila su saglasni da je pri promeni kaiša potrebno istovremeno zameniti i zatezač kaiša. Kako bi Vam olakšao posao SKF je sve potrebne delove sastavio u jenoj kutiji (KIT).

Menjanje samo kaiša ili samo zatezača kaiša je pogrešna ekonomija – pravilan rad motora direktno je zavisan od obe ove komponente, te neispravnost bilo koje od njih može dovesti do ozbiljog kvara motora. Ugradnjom SKF-ovog kompleta iz kutije koja sadrži sve potrebne delove za popunu popravku, čuvate vaš motor od eventualnih rizika.