Kompanija Lucas proizvodi sijalice različitih tipova, od malih sijalica za instrument tablu do najnovijih Premium Xenon sijalica vrhunskog kvaliteta.