U oblasti aplikacija i primene termostatskih kontrolnih uređaja BEHR THERMOT TRONIK delovi se koriste širom sveta pružajući preciznu kontrolu temperature prema zahtevima. Asortiman BT sadrži prekidače i senzore temperature uz optimalnu kontrolu rashladne tečnosti i ostalih relevantnih parametara.
Poznavanje zakonitosti, proaktivno razmišljanje, inovacije, - sinonimi za BEHR THEROMOT TRONIK. Poslovna politika reguliše operacionu efikasnost, uz manju potrošnju, manje habanje, manju emisiju gasova. BT je procesno orjentisana kompanija - od ideje do serijske proizvodnje – koja pruža kompletnu uslugu sa akcentom na pružanje inženjerske podrške „majstorstvu „ servisera. 6% godišnjeg prometa ulaže se svake godine u te svrhe.