Kompanija Tigar Tyres najveći je domaći proizvođač guma i brend je koji pripada Michelin grupaciji.Osnovan je 1935. godine kao radionica za proizvodnju gumenih proizvoda i svih vrsta gumene obuće.

Ključne godine u razvoju su 1959, kada je osnovana fabrika Autoguma, 1966. - godina osnivanja fabrikeTehnička guma, dok su 1974. i 1978. važne zbog uspostavljanja ugovora o licenci, a kasnije i joint -venture sa američkom firmom BF Goodrich. Fabrika unutrašnjih auto-guma u Babušnici osnovana je1977. godine, a Tigar Americas ( USA ) 1981, fabrika lepila 1988, dok je 1990. osnovan Tigar Europe ( V. BRITANIJA ). Naredne godine Tigar se transformisao u akcionarsko društvo. Uvođenjem standarda ISO 9001, 1995. godine,Tigar je bio među prvim srpskim društvima koja su potvrdila posvećenost kvalitetu.

tigar gume 01

Obnavljanjem ugovora o licenci i komercijalnoj saradnji, 2000. godine, a zatim i potpisivanjem ugovora o zajedničkom ulaganju Tigra i Michelin grupe, naredne godine, stvoreni su uslovi za potpisivanje ugovora o zajedničkojfirmi Tigar - Michelin - IFC, koja je 2002. godine i formirana. U 2003. godini preduzeće se organizuje na korporativnom principu, kada je uveden i standard ISO 14001.

Od sredine decembra 2009. godine kompanija se nalazi u 100% vlasništvu francuske kompanije Michelin.