Auto dijagnostika

Jedan od osnovnih uslova za rad svakog modernog servisa za motorna vozila je posedovanje dijagnostičkih uređaja za komunikaciju sa putnim računarom vozila i drugim programabilnim komponentama. Na tržištu postoji veliki broj namenskih i univerzalnih uređaja za dijagnostikovanje kvarova i očitavanje parametara sistema. KAC se može pohvaliti da opremom koju poseduje, uspeva da u preko 95% slučajeva izvrši uspešno očitavanje vitalnih parametara vozila čije se stanje dijagnostikuje.

U svakodnevnom radu koristimo univerzalnu BOSCH dijagnosticku opremu.

Dijagnostički uređaj KTS570 je namenjen dijagnostici na svim putničkim vozilima koja su prodata na evropskom tržištu uključujući tu i vozila proizvedena u Aziji i Americi. Ovaj veoma moćan dijagnostički alat KTS570 (bluetooth verzija), sa svojim već ugrađenim CAN interfejsom i multiplekserom radi dijagnostiku i na najnovijim vozilima sa CAN protokolom.