Podešenost trapa je neophodna kako zbog vaše sigurnosti, udobnosti vožnje, tako i zbog trajnosti pneumatika. Podešavanjem trapa na fabričke predviđene mere postiže se stabilnost vozila i racionalna potrošnja guma kao i goriva.

Nepravilna geometrija utiče na ponašanje vozila u vožnji:

  • smanjena stabilnost vozila
  • loše upravljanje
  • proklizavanje pri kočenju
  • ponašanje na putu
  • neravnomerno trošenje guma
  • lupkanje na prednjem ili zadnjem trapu
  • škripanje guma u krivinama čak i pri malim brzinama

Preporuka je da se trap pregleda najmanje jednom godišnje ili odmah ako se primeti jedan od gore navedenih znakova. Tom prilikom potrebno je izvršiti pregled trapa i otkloniti eventualne kvarove pre centriranja.

Takođe je potrebno obaviti centriranje u sledećim slučajevima:

  • promena amortizera
  • promene bilo kog dela trapa (viljuške, kugle, silen blokovi, spone, letve volana...)
  • prilikom jačeg udara točka o prepreku (udarna rupa ili ivičnjak)

Lav auto servis poseduje kompjuterski sistem 3D tehnologije sa CCD kamerama poslednje generacije za pregled geometrije vozila, kao trenutno najsavremeniji uređaj na svetskom tržištu. Omogućava merenje traga, nagiba, zatura, nagiba osnog bolcna, maksimalnog zaokreta, razlike zaokreta, osa i razlika osa, pomeraja točkova, dijagonala, stanja i štelovanja šasije. Aparat koristi savremeni integrisani video sistem kamera pomoću kojih pravi matematički model vozila, određuje položaj svakog točka u trodimenzionalnom prostoru i izračunava vrednosti trapa nezavisno u odnosu na osu rotacije.

Reglaža se vrši prema specifikacijama proizvođača vozila. U našoj bazi se nalazi preko 10.000 vozila od 1970 god. i redovno se dopunjuje novim modelima.

Centriranje trapa se preporučuje nakon bilo kakvih radova na trapu kao što su: zamena opruga, amortizera, spona, oscilirajućih ramena, letve volana…