Popravka ili krpljenje guma je naizgled jednostavan postupak, međutim, spada u veoma ozbiljan zahvat. Postoje više načina sanacija probušene gume a samo jedan ispravan.

Čepovanje (Injekcija, pertlanje...) - NE PREPORUČUJEMO!

Ovo je brz način popravke gume a takođe i veoma jeftin. Ne zahteva mnogo napora od strane vulkanizera i guma se ne skida sa naplatka da bi se prekontrolisalo oštećenje sa unutrašnje strane gume. Na ovaj način možete okrpiti probušenu gumu i sami (ako imate odgovarajući komplet. Nažalost, većina vulkanizerskih radnji popravlja gume baš ovako.

Čepovanje kao način krpljenja gume može da predstavlja problem u slučaju da je oštećena armatura gume. Najčešći slučaj je da se čepovanje obavlja bez skidanja gume sa felne pa se provera mogućih oštećenja sa unutrašnje strane gume i ne obavi. Takođe postoji mogućnost da se pri velikim brzinama rupa proširi i čep jednostavno izleti, ili da armatura gume pokida čep, što zajedno sa iscepanom armaturom može dovesti do pucanja gume.

U razvijenom svetu se čepovanje ne razmatra kao mogućnost popravke gume a u nekim zemljama je i nelegalno.

Čepovanje može da se preporuči samo kao privremeno rešenje do prvog vulkanizera

Flekica sa toplom vulkanizacijom - NE PREPORUČUJEMO!

Popravka gume na ovaj način je mnogo bezbedniji od čepovanja. Guma se skida sa felne, obradi sa unutrašnje strane mesto za flekicu, flekica postavi na probušeno mesto i zapeče pod peglom. Nedostatak ovog metoda je što se pod temperaturom menja unutrašnja struktura gume. Guma postaje tvrda i krta.

Flekica sa hladnom vulkanizacijom - PREPORUKA!

Nedostaci krpljenja gume flekicama toplom vulkanizacijom eliminišu se ovom metodom. Postupak krpljenja gume je sličan prethodnom sa tom razlikom što se flekica za gumu pričvrsti cementnim lepkom. Ovim se ostvaruje kvalitetno začepljenje gume. Mana ovog postupka je (kao i u slučaju tople vulkanizacije) što se mesto proboja gume ne tretira. Time se ostavlja mogućnost da nečistoće i voda prodru u pukotinu, prošire je i eventualno dovedu do većih oštećenja gume. Hladna vulkanizacija se preporučuje za oštećenja nepravilnog oblika gde pečurka ne može da se primeni.

Pečurka (kišobran) - PREPORUKA!

Krpljenje gume pečurkom je najpouzdaniji način sanacije rupa na gumi. Pečurka je fleka sa integrisanim čepom koji se izvlači iznutra i popunjava rupu u gumi i na taj način sprečava prodiranje vode i prljavštine u oštećeno mesto.

Ovaj metod takođe zahteva skidanje gume sa felne. Osim toga priprema za postavljanje čepa podrazumeva obradu rupe na gumi, koja mora da se učini okruglom da ne bi dovelo do daljeg širenja pukotine. Takođe se obrađuje i mesto za nanošenje lepka sa unutrašnje strane gume. Cementnim lepkom se puni rupa i premazuje deo čepa koji se lepi iznutra. Na kraju se zalepljena pečurka premaze specijalnim sredstvom koje idealno zaptiva ivice fleke. 

Relativno visoka cena intervencije?

Dugoročno gledano, ovo je najjeftiniji način popravke gume jer:

 • Guma neće gubiti pritisak posle 30-ak dana
 • Nećete često dopumpavati gume
 • Nećete se vraćati kod vašeg vulkanizera radi reklamacije
 • Štedite vaše nerve

Cena krpljenja gume ovim metodom obuhvata sledeće operacije:

 • Pronalaženje uzroka puštanja vazduha
 • Uklanjanje predmeta (šrafa, eksera, armature...)
 • Uklanjanje tegova sa oboda felne
 • Skidanje gume sa felne
 • Obrada mesta proboja
 • Brušenje mesta za nanošenje lepka
 • Nanošenje lepka
 • Postavljanje „pečurke“
 • Odsecanje viška pečurke
 • Premazivanje flekice sredstvom za zaptivanje
 • Montaža gume na felnu
 • Pumpanje gume azotom
 • Provera zaptivenosti mesta intervencije.
 • Balansiranje gume

Uporedite sve ove operacije sa metodom čepovanja kod koga se guma ne skida sa felne (ponekad se ne skida ni sa vozila) i ne balansira, uporedite cene i razmislite šta je skuplje.

Naravno, za KAC AUTO CENTAR važi princip da BEZBEDNOST NEMA CENU, i zbog toga metod čepovanja nije u ponudi kao način sanacije probušene gume.

KAC AUTO CENTAR u svom poslovanju prati svetske trendove i koristi najnoviju opremu, alate i materijale za svoje poslovanje. Metod krpljenja pečurkom je svetski priznati metod krpljenja gume, jedini koji se koristi u razvijenom svetu. Materijali koje koristimo su vrhunskog kvaliteta svetski priznatog proizvođača TIP-TOP.