Održavanje pravilnog pritiska u pneumaticima pomaže optimizaciji odnosa performanse guma i potrošnja goriva. Ispravan pritisak u gumama omogućava vozačima da iskuse udobnost vožnje, trajnost i performanse. Pritisak u gumama mora biti proveren sa kvalitetnim meračem pritiska i ne može se proceniti vizuelno.

Zašto proveravati pritisak u gumama

Nedovoljno napumpane gume ne mogu da održe svoj oblik i imaju povećanu kontaktnu površinu sa podlogom nego što je predviđeno. Vek trajanja guma može da se smanji za 25%. Manji pritisak će smanjiti preciznost upravljanja naročito u krivinama i stabilnost vožnje. Osim toga povećava se unutrašnja temperatura gume, povećan otpor kotrljanja i povećanje potrošnje goriva.

Sa druge strane previše napumpane gume su krute i neelastične a kontaktna površina je smanjena. Prenapumpane gume mogu lakše da se oštete pri vožnji preko rupa i neravnina na putu. Takođe ne mogu da amortizuju neravnine na putu tako da vožnja postaje grublja i neprijatna.

Nepropisan pritisak u gumama ima sledeće posledice:

  • Umanjuje efikasnost kočenja
  • Otežano upravljanje
  • Umanjuje bezbednost vožnje
  • Smanjena udobnost vožnje
  • Neravnomerno trošenje guma
  • Kraći vek trajanja guma

provera pritiska u gumama

Koliko često treba proveriti pritisak u pneumaticima

Preporuka je da proverite pritisak u gumama najmanje jednom mesečno. U slučaju da ste gume napumpali azotom, proverite ih 2-3 puta godišnje. Takođe proverite napumpanost guma kada polazite na duži put. Proveru treba izvršiti i kada osetite promene u upavljivosti, naročito u krivinama ili kada na pravcu vozilo vuče u jednu stranu.

Ne zaboravite da se pritisak meri kada su gume hladne! U toku vožnje gume se zagrevaju i dolazi do povećanja pritiska u gumama. Najbolje je to učiniti pre vožnje.

Ukoliko primetite da guma često gubi pritisak proverite da li je guma probušena ili da li je felna napukla.