Hunter GSP 9700 je jedinstven sistem za balansiranje, jedini u svetu koji zahvaljujući ekskluzivnom Road Force Measurement sistemu pruža mogućnost simulacije gazne površine (opterećuje gumu sa 650kg), balansiranja radijalnih i lateralnih (horizontalnih) vibracija, nakon balansiranja određuje najbolju poziciju svakog pojedinačnog točka na vozilu zavisno od karakteristika detektovanih pri balansiranju.

Road Force Measurement sistem

Ekskluzivni Road Force Measurement sistem vrši pritisak (do 650kg) na gumu. Roler detektuje vibracije uzrokovane dejstvom radijalnih sila i ekscentričnošću (konstrukcionalnim varijacijama gume i felne). Za razliku od beskontaktnog merenja, roler vrši simulaciju podloge i pokriva kompletan nagazni trag gume tako da merenja uključuju i doprinos bočnih zidova gume kvalitetu vožnje. Sistemi koji su bazirani na beskontaktnim merenjima često daju netačne rezultate i prilikom merenja ne proračunavaju uticaj bočnih zidova gume na probleme sa vibracijama. Nedostatak uniformnosti gume je čest skriveni uzrok vibracije. Dok se guma okreće, ugiba se kao da ima opruge u sebi. Vibracija se često javlja kada čvrstoća gume nije ujednačena.

Merenje istrošenosti felne

Hunter GSP9700 meri lateralnu i radijalnu istrošenost felne (deformacije) bez skidanja gume i brzo ukazuje na probleme koji mogu da se povodom toga manifestuju i na samoj gumi. Takođe, ista merenja mogu se vršiti i na felni bez gume. GSP9700 tokom merenja polako okreće gumu nakon čega izračunava udeo gume i felne u problemima sa vibracijom i daje instrukcije za korekciju. Automatska detekcija varijacija u prečniku osigurava preciznost merenja.

Istrošenost i deformacije felne mogu se brzo i lako izmeriti i bez skidanja gume ili direktno na samoj felni

ForceMatching balansiranje

Hunter-ova patentirana ForceMatching opcija potire ispupčene delove gume (koji izazivaju dejstvo radijalnih sila) i ulubljenja na felni. Ovo u velikoj meri pomaže u eliminaciji vibracija. Kada se izvrši korekcija, može da se nastavi sa preciznim balansiranjem. GSP9700 vrši uporedna merenja najispupčenije tačke na gumi i najudubljenije tačke na felni tako da nakon predložene intervencije potire međusobno te dve vrednosti a samim tim i vibracije izazvane radijalnim silama podižući tako udobnost u vožnji na maksimalni mogući nivo.

StraightTrak merenje lateralnih sila

Vuča vozila u određenu stranu izazvana je uglavnom lateralnim silama koje su posledica različitih oštećenja kao i koničnosti na gumama. StraightTrak LFM opcija meri lateralne sile tokom Road Force Measurement testa i prilikom balansiranja seta (4 točka) upoređuje ih međusobno da bi na kraju dala predlog za pozicionarnje svakog točka na vozilu što konkretno znači da dobijete tačan raspored balansiranih točkova prilikom ponovne montaže na vozilo (npr. napred desno).

SmartWeight tehnologija balansiranja

SmartWeight tehnologija balansiranja je revolucionarni metod koji u velikoj meri smanjuje korišćenje tegova za balansiranje. Ovaj novi metod izračunava težinu korekcionih tegova mereći i pretpostavljajući apsolutnu tj. statičku vrednost upoređujući je sa silama koje uzrokuju vibracije, što za rezultat ima najprecizniji mogući balans.