Wynn’s Power Steering Tretman detaljno čisti sistem servo upravljača i menja ulje bez rasklapanja sistema. Vrši zamenu do 90% starog fluida (standardnim metodom se zameni samo 50%). 

 

Osobine

  • Čisti sistem servo upravljača.
  • Vrši zamenu ulja u sistemu servo upravljača bez rasklapanja, preko rezervoara.
  • Osigurava i obezbeđuje pouzdan rad sistema servo upravljača.
  • Zaustavlja i sprečava škripanje i zveketanje pri radu servo uređaja.
  • Smanjuje habanje servo pumpi.
  • Omogućava efikasan rad servo sistema na niskim temperaturama do -40°C.
  • Formulisan sa jedinstvenim Wynns paketom za smanjenje trenja.

Primena

Preporučuje se pri promeni ulja u sistemu servo upravljača.

Wynn’s Power Steering Tretman pruža odličnu zaštitu za sve jedinice servo pod svim vremenskim uslovima.

Pogledajte demonstraciju tretmana upravljačkog servo sistema: