Auspuh savremenog automobila predstavlja mnogo više od izduvne cevi i prigušivača zvuka koji su činili izduvni sistem na starijim vozilima. Danas on predstavlja kompleksan uređaj za kontrolu i sigurnost emisije štetnih izduvnih gasova. Sastoji se od izduvne grane, zadnjeg lonca, (ponekad i prednji, srednji), cev auspuha i katalizatora.

Izduvni sistem sprovodi izduvne gasove iz motora i dalje od automobila da ne bi dospeli u kabinu vozila. Zatim izduvni sistem smanjuje buku motora. Katalizator smanjuje nivo štetnih (zagađujućih) materija u izduvnim gasovima. Na kraju, senzori ugrađeni u izduvni sistem prate nivo izduvnih gasova i održavaju efikasan rad motora.

Najslabija karika je zadnji lonac. Najčešće strada zbog korozije a mogući su i lomovi koje uzrokuju neispravni nosači motora. Faktori koji utiču na dugotrajnost su:

  • Uslovi vožnje (kratka putovanja skraćuju vek trajanja izduvnog sistema)
  • Stanje puteva (soli, vlažnost puta, ispupčenja)
  • Tip vozila
  • Starost delova izduvnog sistema

Redovnom kontrolom i pravovremenim reagovanjem održavate ispravan rad vašeg vozila. Proverite izduvni sistem odmah ako primetite sledeće pojave:

  • Buka koja dopire iz auspuha
  • Zvečanje prilikom pokretanja, ubrzavanja ili kočenja