Filter vazduha zadržava čestice prašine koje mogu izazvati oštećenje motora, zidova cilindara, klipova i karika ako bi dospele u motor. Takođe održava čistim i  senzor protoka vazduha (kod automobila sa ubrizgavanjem goriva).

Filteri su potrošni delovi i posle izvesnog perioda upotrebe zahtevaju proveru i zamenu. Faktori koji utiču na interval zamene su:

  • Pređena kilometraža
  • Vozačke navike
  • Uslovi na putu
  • Vrsta filtera
  • Tip vozila.

Znaci koji ukazuju na zaprljanost filtera:

  • Povećana potrošnja goriva
  • Sporo primanje gasa prilikom ubrzavanja

Filteri su najvažniji za održavanje dugovečnosti vašeg automobila.