Katalitički konvertor redukuje štetne izduvne gasove.