Pumpa vode je jedan od najvažnijih delova u sistemu hlađenja vozila. Pumpa vode cirkuliše rashladnu tečnost kroz sistem za hlađenje u kolima održavajući optimalnu temperaturu motora i čuvajući ga od pregrevanja. Pregrejan motor može dovesti do skupih kvarova ili do trajnog oštećenja motora.

Pumpa vode se pokreće kaišem i radi kada i motor. Ona pumpa rashladnu tečnost kroz blok motora i zatim preko creva u hladnjak gde se spušta temperatura i preko creva opet vraća u motor.

Ako puma ne radi efikasno primetićete porast temperature motora najčešće na pokazivaču na kontrolnoj tabli ili aktiviranjem crvene lampice za temperaturu motora.

Mogući znaci neispavne pumpe vode

  • Pumpa je vrela
  • Vidljivo je curenje ispod pumpe 
  • Lokve rashladne tečnosti na parkingu (zelenkaste ili narandžaste boje).
  • Sumporast miris, kao pokvarena jaja
  • Piskav zvuk iz motora
  • Često dolivanje rashladne tečnosti

Rashladna tečnost pod pritiskom pumpe cirkuliše kroz rashladni sistem neprekidno, ali sa pažljivim održavanjem, pumpa bi trebalo da potraje više od 100.000 km. Preporuka za pumpe vode koje za pogon koriste zupčasti kaiš da se zamene zajedno sa ostalim delovima seta zupčenja.