Kaiševi na vašem vozilu su od suštinskog značaja za hlađenje, klimatizaciju, punjenje akumulatora i rada motora. Ne propustite da ih zamenite u predviđenim intervalima zato što njihovim pucanjem možete izazvati teže kvarove na vozilu.

Zupčasti kaiš sinhronizuje rad delova motora. Klinasti i trakasti kaiševi prenose snagu motora do raznih sistema npr. klima uređaj, alternator, ventilator, vodena pumpa, servo uređaj. U slučaju pucanja dolazi do prekida rada svih sistema koje pokreću kaiševi i do zaustavljanja vozila.

Svi kaiševi imaju svoj radni vek i potrebno ih je pravovremeno zameniti. Uslovi koji utiču na habanje:

  • Godište vozila
  • Elektrolitička korozija
  • Kilometraža
  • Zaprljanost ulja
  • Zategnutost kaiševa

Najčešći znaci upozorenja da postoji problem sa kaiševima su:

  • Škripanje ispod haube tokom startovanja motora
  • Signalne lampice

Veoma je teško ustanoviti pravo stanje kaiševa pregledom zato što oštećenja nisu uvek vidljiva. Kaiševi usled zagrevanja, starosti i kilometraže slabe, gube elastičnost. U slučaju da su previše ili nedovoljno zategnuti, može drastično da im se smanji životni vek.

Klinasti kaiš je potrebno redovno kontrolisati. Proveriti zategnutost i moguća oštećenja. Kaiševe je potrebno zameniti svakih 40-50.000km ili prema preporuci proizvođača.

Zupčasti kaiš se menja prema preporuci proizvođača a to je najčešće 60-90.000km.