Najvažniji deo svećice su elektrode između kojih se pravi varnica za paljenje. Tradicionalno se koriste čelik/nikl elektrode, ali novije svećice su od plemenitih metala kao što su platina, ili legure zlato i paladijuma. Ove svećice su manje podložne eroziji i obezbeđuju duži životni vek i otpornije su na zaprljanost.

Većina motora koristi jednu svećicu po cilindru a neki motori čak dve. Svećica služi da zapali mešavinu goriva i vazduha u cilindru.

Svećice imaju svoj vek trajanja koji zavisi od vrste svećica, kvaliteta goriva, načina vožnje. Interval zamene se obično kreće od 10-30.000 km ili svake dve godine u zavisnosti od tipa svećice i preporuka proizvođača. Neke iridijumske svećice potrebno je zameniti tek posle 100.000 km. U slučaju da koristite TNG kao pogonsko gorivo, prepolovite interval zamene.

Neispravne svećice uzrokuju:

  • Povećana potrošnja
  • Slabo ubrzanje
  • Neravnomeran rad motora
  • Otežano paljenje

Osim navedenog neispravne svećice mogu da oštete druge električne uređaje u sistemu paljenja. Loše svećice mogu da izazovu zastoj u radu cilindra i uzrokuju paljenje signalne lampice. Ignorisanje ovih znakova može dovesti do oštećenja katalizatora i njegove zamene.