Zadnji lonac je deo izduvnog sistema koji je najčešće prvi pokazatelj stanja celog izduvnog sistema. Lonac izduvnog sistema ima zadatak da pre svega smanji buku

Izduvni sistem sprovodi izduvne gasove iz motora i dalje od automobila da ne bi dospeli u kabinu vozila. Takođe, smanjuje buku motora i hladi izduvne gasove. Kod novijih modela automobila postoji ugrađen katalitički konvertor - katalizator koji smanjuje nivo štetnih (zagađujućih) materija u izduvnim gasovima. Na kraju, senzori ugrađeni u izduvni sistem prate nivo izduvnih gasova i održavaju efikasan rad motora. Motori sa rasporedom cilindara u obliku slova V mogu imati dve izduvne grane pa čak i dvostruki izduvni sistem.

Auspuh se nalazi ispod vozila i izložen je mehaničkim oštećenjima: kamenčići, voda, so (rizla) za posipanje.

Najslabija karika je zadnji lonac. Najčešće strada zbog unutrašnje korozije a mogući su i lomovi koje uzrokuju neispravni nosači motora. Staklena vuna koja se najčešće koristi kao zvučna izolacija u unutrašnjosti izduvnog lonca, absorbuje vlagu koja uzrokuje ubrzano propadanje lonca.

Faktori koji utiču na dugotrajnost su:

  • Uslovi vožnje (kratke vožnje skraćuju vek trajanja izduvnog lonca)
  • Stanje puteva (soli, vlažnost puta, neravnine)
  • Tip vozila
  • Starost delova izduvnog sistema

Redovnom kontrolom i pravovremenim reagovanjem održavate ispravan rad vašeg vozila. Znaci koji ukazuju na neispravnost izduvnog sistema su:

  • Preterana buka koja dopire iz auspuha (naročito prilikom ubrzanja) - rupe
  • Zvečanje prilikom pokretanja, ubrzavanja ili kočenja – otkačeni nosači ili šelne
  • Pospanost tokom vožnje – posebno u gustom saobraćaju – znak prodiranja izduvnih gasova u kabinu vozila.