Na godišnjem nivou, MOTIP DUPLI Grupa proizvodi više od 80 miliona aerosola.

Istorija MOTIP DUPLI Grupa

Fondacija Vogelsang AG (Švajcarska) 1946.
Fondacija MoTip B.V. (Holandija) 1967.
Fondacija VOMO korporacija u 1996
Uspešna spajanje na MoTip Dupli Group u 1998